Vår Göteborgska stolthet - Götheborg!

Jag låter rubriken tala!